Współczesna obrona narodowa

Współczesna obrona narodowa - Ryszard Jakubczak | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Ryszard Jakubczak
WYMIAR
10,99 MB
NAZWA PLIKU
Współczesna obrona narodowa.pdf
ISBN
4811798570927

OPIS

W aktualnej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP, w ramach pierwszego filaru „Bezpieczeństwo państwa i obywateli”, kładzie się zdecydowany akcent na „odporność państwa i obronę powszechną”, czego nie można osiągnąć innymi sposobami jak przede wszystkim właściwą obroną narodową. Na tę okoliczność książka obrazuje teoretyczną - na rzecz strategicznej - wykładnię co do koniecznej w Polsce obrony narodowej i jej podstawy, tj. Obrony Terytorialnej.Na bazie teorii zaprezentowano najważniejsze obecnie militarne elementy tejże obrony, zawarte w Rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Publikacja przeznaczona jest dla strategów w Polsce zajmujących się nie tylko obroną narodowa, ale także bezpieczeństwem narodowym (gdzie ona jest fundamentem) oraz polityków, naukowców i dydaktyków uczelni wyższych, którym jest niezbędna aktualna wiedza w tym względzie. Adresowana jest także do dziennikarzy, studentów i osób pracujących w „resortach siłowych”, u których kwestie organizacji sił zbrojnych oraz ich rola w strukturze obrony narodowej są przedmiotem planowania, rozważań i zainteresowania. Z treści w niej zawartych może korzystać także młodzież i środowisko szkół średnich wykorzystując zawarte w niej materiały do zgłębiania wiedzy na temat funkcjonowania państwa w sferze jego powszechnego „bezpieczeństwa militarnego”.Życząc Czytelnikowi przyjemnego parania się z wiedzą zawartą w monografii oczekujemy na głosy dyskusji nt. aktualnej obrony narodowej w Polsce, a uwagi w tym względzie proszę kierować na adres Wydawnictwa. Proszę przy tym pamiętać, że „byłoby fatalną pomyłką wierzyć, że skoro wydajemy pieniądze na siły zbrojne, to obrona narodowa jest sprawą wyłącznie wojskową, (…). Jest więc konieczne uświadomienie sobie w porę, że obrona państwa oznacza przede wszystkim obronę ludzkiej godności każdego z nas” – Vaclav Hawel. I to w społeczeństwie zamieszkałym w środku Europy powinno wybrzmiewać stale.Miłej lektury

Działania te zakładają zwalczanie takich zagrożeń bezpieczeństwa kraju w aspekcie militarnym oraz Akademia Obrony Narodowej (AON) - działająca w latach 1990-2016 państwowa, cywilno-wojskowa uczelnia w Warszawie, kształcąca wyższe kadry dowódcze Sił Zbrojnych RP oraz cywilnych specjalistów w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie i obronności. W 2016 w jej miejsce utworzono Akademię Sztuki Wojennej WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE1 Streszczenie ...

To żołnierze czuwają i służą, abyśmy mogli spokojnie realizować nasze wielkie i małe plany. Książka Współczesna obrona narodowa. Ryszard Jakubczak.

POWIĄZANE KSIĄŻKI