Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79 - Ryszard Markiewicz | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Ryszard Markiewicz
WYMIAR
9,67 MB
NAZWA PLIKU
Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79.pdf
ISBN
7915455341308

OPIS

Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie. W opracowaniu szczegółowo zaprezentowano regulacje dyrektywy, w tym zwłaszcza dotyczące:rozszerzenia dozwolonego użytku (eksploatacja tekstów i danych, korzystanie z utworów w działalności dydaktycznej, wykonywanie kopii dla zachowania dziedzictwa kulturowego), nowego prawa pokrewnego wydawców, nowych zasad odpowiedzialności i jej wyłączeń dla niektórych dostawców usług udostępniania treści online, środków ułatwiających zawieranie umów licencyjnych i szerszego dostępu do przedmiotów praw wyłącznych (przepisy dotyczące: utworów niedostępnych w handlu, rozszerzonego zbiorowego zarządu, dostępu do utworów audiowizualnych na platformach, kopii utworów znajdujących się w domenie publicznej), zasad wynagradzania twórców.Opracowanie przedstawia kierunek najbliższych zmian polskiego prawa autorskiego i może być użyteczne w pracach legislacyjnych oraz dla sądowej i doktrynalnej interpretacji obowiązującego prawa autorskiego w okresie między datą wejścia dyrektywy w życie (6.06.2019 r.) a datą koniecznej jej implementacji (7.06.2021 r.). Będzie także pomocne przy interpretacji prawa polskiego po upływie terminu implementacji dyrektywy – i to zarówno gdyby zrealizowano ją nowelizacją prawa polskiego, jak i wobec możliwych opóźnień.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników nauki i legislatorów.

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym z 17 kwietnia 2019 roku wzbudziła wiele kontrowersji. Komisja Europejska wyszła z założenia, że należy stanąć w obronie autorów i wydawców, którzy często nie otrzymują należnego wynagrodzenia za swoją twórczość udostępnianą w Internecie. Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskieg... 26 marca 2019 r.

W szczególności KE wyjaśnia, że Dyrektywa nie dotyczy indywidualnych ... Opis: Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym/ - Markiewicz Ryszard. Publikacja stanowi jedyne na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, która zasadniczo zmieni polskie prawo autorskie. Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2019 r.

POWIĄZANE KSIĄŻKI