Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Kodeks postępowania karnego. Komentarz - Barbara Skowron | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Barbara Skowron
WYMIAR
9,32 MB
NAZWA PLIKU
Kodeks postępowania karnego. Komentarz.pdf
ISBN
2705070174861

OPIS

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i sądu apelacyjnego, prokurator oraz profesorowie nauk prawnych łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego. W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie najnowsze zmiany do przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym tzw. ustawy covidowskie, włącznie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ze względu na praktyczny charakter komentarza autorzy ograniczyli prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny do minimum niezbędnego dla jasności wywodu i oparli się przede wszystkim na krytycznej analizie orzecznictwa sądów polskich oraz trybunałów międzynarodowych. Z tego samego względu nie zawarto w nim analizy historycznej przepisów uchylonych, chyba że było to niezbędne do wykładni norm obecnie obowiązujących.Adresaci: Dzięki swej jednotomowej formie, praktycznemu charakterowi, zwięzłości wywodów i jasnemu podziałowi wewnętrznemu komentarz będzie przydatny zarówno sędziom, prokuratorom, adwokatom oraz radcom prawnym, jak i aplikantom tych zawodów prawniczych.

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego Komentarz. Niniejsza pozycja, Komentarz do ustawy Kodeks postępowania karnego, to kontynuacja niezwykle popularnego komentarza wydanego ostatnio w limitowanej serii Duże Komentarze Becka, obecnie w nowej serii Komentarze Kompaktowe.

Uważam, że jest to pozycja warta zakupu, gdyż bardzo szczegółowo analizuje przepisy prawa karnego, rozwiewa wątpliwości w ich interpretacji, dzięki czemu w prawidłowy sposób można zrozumieć ... Kodeks postępowania karnego Komentarz Kodeks postępowania karnego Komentarz redakcja naukowa Katarzyna Dudka KOMENTARZ JEDNOTOMOWY Katarzyna Dudka, Małgorzata Janicz, Cezary Kulesza Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron KPK Dudka g 65 podglad.indd 2-3 04/09/20 14:35 Kodeks postępowania karnego. Komentarz .

POWIĄZANE KSIĄŻKI