Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części - ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
ELŻBIETA PIOTROWSKA-ALBIN
WYMIAR
8,96 MB
NAZWA PLIKU
Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części.pdf
ISBN
9579800466908

OPIS

Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy.Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem; zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony; dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu; obowiązek przedkładania informacji o niekaralności; rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę; rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce; przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową? Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika? Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale? Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego? Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej? Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Opis Pobierz książkę w fb2, txt, epub, pdf, czytaj online, słuchaj, kupuj. Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części.

Elżbieta Piotrowska-Albin. Wydawcy: IBUK Libra (2020) Wolters Kluwer Polska SA (2020) ISBN: 978-83-8187-818-.

POWIĄZANE KSIĄŻKI