Prawo medyczne dla pielęgniarek

Prawo medyczne dla pielęgniarek - Dorota Karkowska | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dorota Karkowska
WYMIAR
3,38 MB
NAZWA PLIKU
Prawo medyczne dla pielęgniarek.pdf
ISBN
9554545073951

OPIS

Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia:prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia, kształcenia pielęgniarek, udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie, obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia, obowiązków pielęgniarek w zakresie przekazywania informacji oraz uzyskania zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych, prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, tajemnicy pielęgniarskiej a prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, poszanowania godności i intymności pacjenta, odpowiedzialności prawnej pielęgniarki – cywilnej, karnej, zawodowej i pracowniczej – oraz działalności i występowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Prawa i obowiązki pielęgniarki zostały omówione w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta oraz oparte na licznych przykładach problemów, z którymi autorka spotyka się w praktyce doradcy Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych.W publikacji wyjaśniono ponadto takie kwestie jak:próby zatrudniania na stanowisku pielęgniarki osób wykonujących inne zawody, jak położna czy ratownik medyczny, niezgłoszenie przez pielęgniarkę powrotu do wykonywania zawodu po upływie ustawowego terminu, obowiązki organizatorów kształcenia podyplomowego.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz menedżerów zarządzających kadrą pielęgniarską. Powinna zainteresować także pracowników działów kadr placówek medycznych, a także studentów studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Pseudonim. Tytuł ... Szczegóły: Prawo medyczne dla pielęgniarek - Karkowska Dorota.

Wprowadzenie do prawa. 1.1. E-book serwis 📚 LitRes zaprasza do pobrania książki Prawo medyczne dla pielęgniarek , Dorota Karkowska w formacie epub, mobi, pdf lub przeczytania jej online! Napisz i przeczytaj recenzje o książce na stronie LitRes! PRAWO MEDYCZNE DLA PIELĘGNIAREK Dorota Karkowska z wprowadzeniem Włodzimierza Cezarego Włodarczyka.

POWIĄZANE KSIĄŻKI