Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz - Michał Stawiński | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Michał Stawiński
WYMIAR
4,79 MB
NAZWA PLIKU
Ustawa o finansach publicznych. Komentarz.pdf
ISBN
4665805780572

OPIS

W komentarzu zamieszczono systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również przepisów uchylonych w poszczególnych latach. Obecne wydanie uwzględnia regulacje wchodzące w życie do 10 stycznia 2020 r., których celem było dostosowanie przepisów ustawy do stanu prawnego ukształtowanego przez nowelizacje innych ustaw oraz zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa, w tym przez zracjonalizowanie możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego.W książce omówiono m.in.:zasady prowadzenia działalności przez jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, istotę i zakres planowania budżetowego i wieloletniego planowania finansowego, problematykę państwowego długu publicznego, cele i zasady prowadzenia kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego, procedurę budżetową w odniesieniu do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.W szerokim zakresie wykorzystano orzecznictwo sądów, regionalnych izb obrachunkowych oraz komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, co umożliwiło zaakcentowanie głównych problemów związanych ze stosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Publikację przygotował zespół specjalistów w zakresie prawa finansów publicznych – pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy doświadczenia praktyczne nabywali w ramach działalności orzeczniczej regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Współautorami komentarza są także radcowie prawni, adwokaci oraz członek Rady Polityki Pieniężnej. Są oni autorami łącznie kilkuset prac z zakresu prawa finansowego i finansów publicznych.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla osób zatrudnionych w państwowych i samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych, członków organów jednostek samorządu terytorialnego, pracowników regionalnych izb obrachunkowych, audytorów wewnętrznych oraz prawników specjalizujących się w prawie finansów publicznych i obsłudze prawnej różnych podmiotów sektora finansów publicznych.

Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze! \\r Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autor: Joanna M.

Maria Karlikowska, Wiesława Miemiec i inni, Zbigniew Ofiarski, Krystyna Sawicka. zwiń ... Napisz recenzję o produkcie: Ustawa o finansach publicznych.

POWIĄZANE KSIĄŻKI