Ustawa o własności lokali. Komentarz

Ustawa o własności lokali. Komentarz - Buliński Kamil | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Buliński Kamil
WYMIAR
9,34 MB
NAZWA PLIKU
Ustawa o własności lokali. Komentarz.pdf
ISBN
6311540004297

OPIS

Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień regulowanych ustawą o własności lokali w ujęciu praktycznym. Dokładnej analizie poddano najczęściej występujące problemy związane z takimi kwestiami jak: ustanowienie własności lokalu, prawa i obowiązki właścicieli lokali czy zarząd nieruchomością wspólną. Autorzy skupiają się na przedstawianiu kwestii istotnych dla praktyki stosowania przepisów i w tym celu szeroko wykorzystują zarówno orzecznictwo sądów powszechnych (wraz z Sądem Najwyższym) oraz sądów administracyjnych, jak również własne doświadczenia zawodowe w tej dziedzinie. W książce szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone nowelizacją z 5.07.2018 r. oraz na nową ustawę z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.Adresaci:Publikacja jest przeznaczona dla radców prawnych, adwokatów, notariuszy oraz sędziów. Zainteresuje również pracowników administracji zajmujących się gospodarką nieruchomościami, deweloperów mieszkaniowych, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych, a także właścicieli lokali.

Ograniczenia ustanawiania odrębnej własności lokali zawarte w innych ustawach niż ustawa o własności lokali 52 1.7. Prezentowana książka to komentarz do ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. 1.3. Ogólny charakter i zakres regulacji ustawy o własności lokali 33 1.4.

POWIĄZANE KSIĄŻKI