System prawa pracy. TOM I. Część ogólna

System prawa pracy. TOM I. Część ogólna - Zbigniew Góral | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Zbigniew Góral
WYMIAR
11,64 MB
NAZWA PLIKU
System prawa pracy. TOM I. Część ogólna.pdf
ISBN
2022619075056

OPIS

Tom I Systemu prawa pracy w swych założeniach pomyślany został jako prezentacja ustawodawstwa pracy w ujęciu systemowym. Jego koncepcja zakłada kompleksowe zarysowanie zasadniczych konturów systemu prawa pracy, w szczególności zagadnień:pojęcia, systematyki i sposobów ujęcia prawa pracy, przedmiotu i miejsca prawa pracy w systemie prawa, podstaw aksjologicznych i etycznych prawa pracy, ewolucji i rozwoju prawa pracy funkcji i właściwości prawa pracy, charakteru norm prawa pracy i modeli ich tworzenia, źródeł prawa pracy, zasad prawa pracy, typów stosowania prawa pracy oraz metodologii wykładni przepisów prawa pracy, zdarzeń prawa pracy, roszczeń w prawie pracy, sankcji w prawie pracy, intertemporalnego prawa pracy. Prezentowane dzieło ma charakter syntetyzujący, a zaprezentowane w nim rozważania dotyczą również problemów praktycznych ujawniających się na tle funkcjonowania współczesnych stosunków pracy.Adresaci: Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Skontaktuj się z nami. LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe.

Skontaktuj się z nami. LEX Navigator Prawo Cywilne i Handlowe.

POWIĄZANE KSIĄŻKI