Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia

Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia - Konrad Czech | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Konrad Czech
WYMIAR
8,43 MB
NAZWA PLIKU
Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia.pdf
ISBN
2155666881090

OPIS

Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Skarb Państwa był i jest zaangażowany w liczne głośne spory arbitrażowe przyczyniające się do wzrostu zainteresowania tą tematyką.W publikacji przedstawiono problematykę dowodów i postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu (handlowym i inwestycyjnym). Współcześnie zarówno w arbitrażu handlowym, jak i inwestycyjnym bardzo często stosowane są te same instrumenty proceduralne.W książce omówiono m.in.:wybrane aspekty regulacji przeprowadzania dowodów, w tym przede wszystkim zasadę autonomii woli stron międzynarodowego arbitrażu i jej przejawy praktyczne (rola pierwszej konferencji organizacyjnej); sposoby korzystania z poszczególnych środków dowodowych: dowód z dokumentu wraz z problematyką ujawnienia dokumentów na potrzeby interlokutora, dowód z zeznań świadka i opinii biegłego, dowód z oględzin. W publikacji przedstawiono przepisy popularnych regulaminów arbitrażowych odnoszące się do poruszanej problematyki, IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration oraz wiele innych instrumentów tzw. soft law, takich jak ICCA Drafting Sourcebook for Logistical Matters in Procedural Orders, UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, czy w końcu wytyczne opracowane pod egidą Chartered Institute of Arbitrators.Adresaci: Opracowanie zainteresuje adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej, a także ekonomistów i księgowych.

"Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane " Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Ebook Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym.

"Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane " Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce ogólne zainteresowanie arbitrażem i najszerzej rozumianym międzynarodowym obrotem gospodarczym. Ebook Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym.

POWIĄZANE KSIĄŻKI