Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE

Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE - Beata Rogowska-Rajda | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Beata Rogowska-Rajda
WYMIAR
4,37 MB
NAZWA PLIKU
Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE.pdf
ISBN
2922938326889

OPIS

Książka dotyczy najważniejszego, z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa, elementu podatku VAT – prawa do odliczenia podatku naliczonego.Obszarem szczególnego zainteresowania władz skarbowych w zakresie prawa do odliczania podatku VAT jest zasada dobrej wiary oraz zasada zakazu nadużycia prawa. Kwestia odliczenia podatku naliczonego dotyczy praktycznie wszystkich przedsiębiorców, w tym rozpoczynających działalność gospodarczą. Autorzy skoncentrowali się na najważniejszych kwestiach związanych z odliczaniem podatku naliczonego przybliżając wszystkie zasady wypracowane przez bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz prezentując wybrane poglądy rzeczników generalnych, w tym:warunki powstania prawa do odliczenia, zasady odliczania proporcjonalnego (w sytuacji wykonywania czynności pozostających poza systemem VAT, czynności na potrzeby prywatne, czynności zwolnionych z VAT i opodatkowanych VAT), warunki realizacji prawa do odliczenia, ograniczenia w tym odliczaniu oraz dotyczące klauzuli stand still (czyli zasada niepogarszania sytuacji prawnej podatnika).W publikacji szczegółowo omówiono, m.in.:zasady korekt podatku naliczonego, będących integralną częścią systemu odliczania, system korekt w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych z systemem opodatkowania użytku prywatnego tych dóbr, zagadnienia związane z działaniem w dobrej wierze oraz przypadki zaistnienia nadużycia prawa, sięgając również do reprezentatywnego orzecznictwa NSA.W opracowaniu zawarto także odniesienie wyspecyfikowanych w orzecznictwie TSUE zasad unijnych do polskich regulacji w zakresie podatku od towarów i usług. Wskazano na przyjęte sposoby implementacji oraz zasygnalizowano potencjalne obszary budzące wątpliwości co do pełnej zgodności z przepisami unijnymi.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje również sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów oraz księgowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i ekonomii.

Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

Książka dotyczy najważniejszego, z punktu widzenia praktyków i teoretyków prawa, elementu podatku VAT - prawa do odliczenia podatku naliczonego. Ob, Prawo do odliczenia VAT w świetle orzecznictwa TSUE, Księgarnia PWN Kraków zaprasza Po perturbacjach proceduralnych, fiskus - zajmując się merytorycznym problemem - odmówił gminie prawa do odliczenia.

POWIĄZANE KSIĄŻKI