Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego - Bogusław Dauter | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Bogusław Dauter
WYMIAR
12,71 MB
NAZWA PLIKU
Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego.pdf
ISBN
9667451411678

OPIS

Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu. W książce omówiono wszystkie aspekty postępowania przed sądami administracyjnymi obu instancji, w tym m.in.:podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, doręczenia, terminy procesowe oraz zawieszenie postępowania, postępowanie mediacyjne i uproszczone, posiedzenia sądowe, wydawanie orzeczeń sądowych oraz pisemne uzasadnienie orzeczenia, środki odwoławcze, prawomocność i wykonanie orzeczeń sądowych, wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pytania prawne, postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania.Szóste wydanie książki zostało uzupełnione o najnowsze zmiany legislacyjne, w tym wprowadzone nowelą z kwietnia 2017 r., a także najnowsze orzecznictwo sądowe i piśmiennictwo prawnicze. W szerokim zakresie, z uwzględnieniem dorobku judykatury, odniesiono się do zmian wprowadzonych nowelą z kwietnia 2015 r., a zwłaszcza instytucji reformatoryjnego orzekania, autokontroli dokonywanej przez wojewódzki sąd administracyjny oraz prawa pomocy.Adresaci: Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla sędziów i kandydatów na sędziów oraz asystentów sędziego, a także dla referendarzy sądowych. Jej praktyczny wymiar powinien zainteresować również profesjonalnych pełnomocników stron, którzy występują przed sądami administracyjnymi.

Prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać przez internet. METODYKA PRACY SĘDZIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO DAUTER WOLTERS 2017 Publikacja wskazuje, w jaki sposób sędzia sądu administracyjnego powinien posługiwać się określonymi instytucjami procedury sądowoadministracyjnej, zwłaszcza w ich praktycznym zastosowaniu.

Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze). Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.

POWIĄZANE KSIĄŻKI