Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM

Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM - LIDIA MARCINIAK | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
LIDIA MARCINIAK
WYMIAR
3,72 MB
NAZWA PLIKU
Wzory pism i dokumentów. Karta Nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM.pdf
ISBN
1013195732739

OPIS

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów oświatowych. Skierowana jest przede wszystkim do organów prowadzących szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe, jak również kuratorów oświaty, pracowników oświatowej administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników działów kadr.Książka zawiera około 340 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów przygotowanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, m.in.: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stanowi praktyczne uzupełnienie IV wydania publikacji MERITUM Prawo oświatowe.W opracowaniu uwzględniono ostatnie zmiany prawne zawarte w nowelizacji Karty Nauczyciela i niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 września 2019 r. Dotyczyły one:awansu zawodowego nauczycieli, oceny pracy nauczycieli, postępowania dyscyplinarnego nauczycieli, ograniczenia w zawieraniu z nauczycielami umów o pracę na czas określony.Książka ułatwi czytelnikowi rozstrzyganie kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio, jak również pozwoli w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przedstawione wzory zostały opatrzone komentarzem eksperta, zwłaszcza jeśli przepisy ich dotyczące uległy zmianie. Wzory dokumentów dostępne są także w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej www.wzory-karta-nauczyciela-wyd2.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.Wzory dotyczą takich zagadnień, jak:prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy wypoczynkowe, urlopy płatne i bezpłatne, urlopy dla poratowania zdrowia, czas pracy i wynagradzanie, dodatki socjalne, kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna; zmiany obowiązujące od 1 września 2019 r. w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli; kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich; prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi.

Oświata, Prawo w oświacie. Wersja publikacji: Książka papier.

Data zakończenia 2019-08-19 - cena 187,40 zł Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie najważniejszych wzorów pism i dokumentów wykorzystywanych w praktyce szkolnej z zakresu najważniejszych przepisów Wzory pism i dokumentów Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty - Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak - opis książki: Publikacja zawiera 319 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę - Prawo oświatowe, ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, czy ustawę o ... Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, w oparciu o przepisy zawarte w aktach prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty. Prezentowane wzory dotyczą m.in.

POWIĄZANE KSIĄŻKI