Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz - Anna Mrozowska | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Anna Mrozowska
WYMIAR
5,2 MB
NAZWA PLIKU
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz.pdf
ISBN
4160591938129

OPIS

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po zmianie przepisów.W komentarzu czytelnicy odnajdą szczegółowe rozważania dotyczące m.in.:różnic między dotychczasowymi regulacjami a obowiązującym obecnie stanem prawnym, tworzenia dokumentów uczelni, w tym statutu, regulaminów, zarządzeń, podejmowania decyzji zarządczych przez organy uczelni, uwarunkowań prawnych realizacji zadań nałożonych na instytucje przedstawicielskie i podmioty działające na rzecz systemu szkolnictwa wyższego.Adresaci:Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla organów uczelni i innych podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na jego rzecz, pracowników administracji uczelni, organów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz ministerstw i innych urzędów, którym podlegają uczelnie.

Wyszukiwarka. system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na jego rzecz, pracowników administracji urzędów, którym podlegają uczelnie. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Komenarz t KOMENTARZE Iryna Degtyarova, Marcin Dokowicz, Maria Hulicka Tomasz Jędrzejewski, Anna Mrozowska Paweł Wojciechowski, Jerzy Woźnicki Komentarz do art.

ustawy 2.0, czyli ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce. Za- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - od 44,70 zł, porównanie cen w 13 sklepach.

POWIĄZANE KSIĄŻKI