Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy

Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy - Teresa Mró | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Teresa Mró
WYMIAR
11,31 MB
NAZWA PLIKU
Prawo cywilne. Część ogólna i prawo rzeczowe. Kazusy.pdf
ISBN
2110842181743

OPIS

W publikacji przedstawiono około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego – części ogólnej i prawa rzeczowego.Kazusy obejmują m.in. problematykę:czynności związanych z zawieraniem umowy, zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych, ochrony dóbr osobistych, przedawnienia roszczeń, przeniesienia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, nabycia i utraty praw rzeczowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego, służebności i zastawu.W książce zawarto nie tylko rozwiązania przedstawionych kazusów, lecz także krótkie komentarze omawiające problemy wykładni w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz piśmiennictwa. Przedstawiono również najnowsze linie orzecznicze odnoszące się do regulacji Kodeksu cywilnego, obejmujące najistotniejsze i najczęściej spotykane w praktyce problemy. W opracowaniu znalazło się także blisko 40 schematów, które przedstawiają powiązania pomiędzy poszczególnymi unormowaniami.Adresaci:Publikacja została przygotowana specjalnie na potrzeby aplikantów radcowskich, adwokackich, notarialnych, sędziowskich i prokuratorskich, a także dla studentów i osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem przepisów prawa materialnego.

Kostański PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA PYTANIA. KAZUSY.

Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp. z o.o.

POWIĄZANE KSIĄŻKI