Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami doku

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami doku - Monika Augustyniak | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Monika Augustyniak
WYMIAR
6,23 MB
NAZWA PLIKU
Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami doku.pdf
ISBN
4903392554170

OPIS

Książka omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjonowania w strukturze gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.:zasady wyboru i odwołania organu stanowiącego oraz wykonawczego w strukturze gminy, powiatu, województwa, podstawowe zadania i kompetencje organów stanowiących, a także relacje między tymi organami, organizację i funkcjonowanie klubów radnych w świetle nowych regulacji prawnych, pozycję prawną przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, jak również kwestie dotyczące ich wyboru, odwołania, uprawnień i obowiązków na nich ciążących, charakter prawny, rodzaje i zadania komisji rad i sejmików, instytucję wolnego mandatu radnego oraz ważność mandatu radnego i problematykę kodeksów etycznych radnych.Publikacja zawiera wzory dokumentów z komentarzem dotyczące omawianej tematyki.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji samorządowej oraz radnych, a także przedstawicieli zawodów prawniczych wspierających ich działalność. Może także zainteresować teoretyków i dydaktyków kierunków prawo, administracja czy politologia.

Prowadzi także sprzedaż wysyłkową. Kup w super cenie - Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich - WOLTERS KLUWER - za 109.65 zł z rabatem - edugaleria.pl Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Analiza prawna z wzorami dokumentów.

1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

POWIĄZANE KSIĄŻKI