Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły

Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły - Teresa Konarska | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Teresa Konarska
WYMIAR
4,10 MB
NAZWA PLIKU
Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły.pdf
ISBN
6390924924767

OPIS

Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.:sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy; ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela; wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela; ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego; wydawanie świadectw pracy; odpowiedzialność dyscyplinarną i kary porządkowe oraz wykroczenia przeciwko prawom pracownika.Ponadto uwzględniono praktyczne wskazówki co do możliwości pozakodeksowych przekształceń form stosunku pracy, przydatnych przy tworzeniu etatów nauczycielskich, a także współpracy dyrektora ze związkami zawodowymi oraz składanie przez niego oświadczeń majątkowych. W najnowszym wydaniu publikacji zwrócono uwagę na przepisy przejściowe ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela związane z wejściem w życie ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. Ponadto, uwzględniono zmiany legislacyjne związane z nowelizacją Ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy.

Zawiera gotowe wzory dokumentów, takie jak: regulaminy, procedury, zarządzenia dyrektora, plany nadzoru pedagogicznego, ankiety ... Ebook Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, Teresa Konarska.

Konarska Teresa. Szczegóły książki: Numer katalogowy: ...

POWIĄZANE KSIĄŻKI