Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz - Anna Mrozowska | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Anna Mrozowska
WYMIAR
3,89 MB
NAZWA PLIKU
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz.pdf
ISBN
5804036375739

OPIS

Publikacja stanowi pierwsze tak obszerne i kompleksowe omówienie zaktualizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odwołując się do innych aktów i wcześniejszego ustawodawstwa, autorzy przedstawiają propozycje interpretacji przepisów i proponują rozwiązania szeregu zidentyfikowanych w procesie stosowania ustawy problemów. Uwzględniają także dotychczasowe piśmiennictwo i orzecznictwo, które zachowało aktualność po zmianie przepisów.W komentarzu czytelnicy odnajdą szczegółowe rozważania dotyczące m.in.:różnic między dotychczasowymi regulacjami a obowiązującym obecnie stanem prawnym, tworzenia dokumentów uczelni, w tym statutu, regulaminów, zarządzeń, podejmowania decyzji zarządczych przez organy uczelni, uwarunkowań prawnych realizacji zadań nałożonych na instytucje przedstawicielskie i podmioty działające na rzecz systemu szkolnictwa wyższego.Adresaci:Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla organów uczelni i innych podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub działających na jego rzecz, pracowników administracji uczelni, organów samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz ministerstw i innych urzędów, którym podlegają uczelnie.

m.in.: - nowe zasady finansowania uczelni, - powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej - reguły funkcjonowania szkół doktorskich, - nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych. Obecnie obowiązująca ... W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki", w tym.

Przeczytaj recenzję Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz.

POWIĄZANE KSIĄŻKI