Kościelne modele ochrony danych osobowych

Kościelne modele ochrony danych osobowych - Bernard Łukańko | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Bernard Łukańko
WYMIAR
11,56 MB
NAZWA PLIKU
Kościelne modele ochrony danych osobowych.pdf
ISBN
1130592875568

OPIS

W monografii przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r. Analizie poddano nie tylko regulacje RODO, krajowe i zagraniczne akty prawawewnętrznego dotyczące badanej problematyki, lecz także orzecznictwo TSUE i sądów krajowych.Autor omówił m.in.:genezę i ewolucję ochrony danych osobowych w kościołach, związkach wyznaniowych i wspólnotach wyznaniowych; rolę art. 91 RODO w unijnym modelu ochrony danych osobowych, w tym przesłanki umożliwiające kościołom i związkom wyznaniowym stosowanie własnych szczegółowych zasad ochrony danych osobowych; ramy prawne dla uwzględnienia statusu kościołów i związków wyznaniowych w pracach nad reformą ochrony danych osobowych; wymogi wobec odrębnych organów nadzorczych w rozumieniu art. 91 ust. 2 RODO; środki ochrony prawnej przewidziane w kościelnych aktach prawa wewnętrznego regulujących ochronę danych osobowych.Opracowanie uwzględnia rozwiązania przyjęte w aktach prawa wewnętrznego sześciu kościołów w Polsce: Kościoła katolickiego, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Ewangelicko-Reformowanegow Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wybranych kościołów zagranicznych.Adresaci:Książka zainteresuje prawników praktyków oraz przedstawicieli nauki zajmujących się prawem UE, przetwarzaniem danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych, a także pracowników podmiotów odpowiedzialnych za ochronę przetwarzania danych osobowych, członków kościelnych stowarzyszeń i fundacji dokonujących przetwarzania danych osobowych, kościelnych organów nadzorczych i publicznego organu nadzorczego.

Przekonaj się sam! Opis: Kościelne modele ochrony danych osobowych - Łukańko Bernard. W monografii przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r.

1 u.o.d.o. do działania na ... Kościelne modele ochrony danych osobowych (Bernard Łukańko).

POWIĄZANE KSIĄŻKI