Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
WYMIAR
8,30 MB
NAZWA PLIKU
Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym.pdf
ISBN
1219011148404

OPIS

Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym to pierwsza monografia dotycząca podstawowego środka odwoławczego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka w sposób obszerny i kompleksowy przedstawia istotę i charakter skargi kasacyjnej, analizując w szczególności kwestie przesłanek jej dopuszczalności, legitymacji do jej wniesienia, przebiegu postępowania odwoławczego oraz orzeczeń wydawanych w tym postępowaniu. Książka jest adresowana w szczególności do sędziów oraz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Praca zawiera interesującą analizę modeli środków zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym w porządkach prawnych wybranych państw europejskich. W opracowaniu wykorzystano w szerokim zakresie literaturę oraz orzecznictwo sądowe.

Książka Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym liczy 412 stron. Jej ... 6.

Wymagania dotyczące skargi kasacyjnej. Zgodnie z art.

POWIĄZANE KSIĄŻKI