[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD

[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD - Mieczysława Cellary | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Mieczysława Cellary
WYMIAR
4,73 MB
NAZWA PLIKU
[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD.pdf
ISBN
2856025361737

OPIS

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Poradnik uwzględnia zmiany do zasad sporządzania sprawozdań finansowych wprowadzone przez nowelizację ustawy o rachunkowości z marca 2008 r. oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) z kwietnia 2008 r. Przedstawia powiązania między kontami księgi głównej a poszczególnymi wierszami bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, jak również powiązania między klasyfikacją budżetową a poszczególnymi wierszami rachunku zysków i strat.Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD na której umieszczono w formacie Excel z możliwością edycji wzory bilansu z wykonania budżetu, wzory bilansu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, wzory rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Wyliczenia w sprawozdaniach wykonywane są za pomocą formuł w Excelu.

Przejrzystość finansów publicznych uzupełnia zatem jawność w tym sensie, że o ile jawność finansów publicznych oznacza pełny dostęp do informacji, to przejrzystość ma gwarantować, że informacja ta jest zrozumiała i kompletna. Zazwyczaj badanie spełnienia zasad jawności i przejrzystości odbywa się łącznie. Informacja za 2014 r.

10 na bezpłatny webinar "PPK dla jednostek sektora finansów publicznych" organizowany we współpracy z PFR Portal PPK, z udziałem naszego eksperta, Pawła Szczerbaka. Rozporządzenie przewiduje przedłużenie o 30 dni terminów sporządzenia i przekazania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań za I kwartał 2020 r., określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Źródło: Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

POWIĄZANE KSIĄŻKI