[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD

[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD - Mieczysława Cellary | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Mieczysława Cellary
WYMIAR
4,3 MB
NAZWA PLIKU
[OUTLET] Sprawozdania finansowe jednostek finansów publicznych + CD.pdf
ISBN
5540244637355

OPIS

Towar z kategorii OUTLET.Tytuł może zawierać następujące uszkodzenia:- uszkodzoną, porysowaną, pogiętą okładkę,- zagięcia, zżółknięcia stron,- brakujące dodatki (np. płyty, art. papiernicze, naklejki) itp.- brakujące baterie, popsute elementy dźwiękowe.Towar z tej kategorii nie podlega wymianie na towar pełnowartościowy.Ilość egz. ograniczona. Poradnik uwzględnia zmiany do zasad sporządzania sprawozdań finansowych wprowadzone przez nowelizację ustawy o rachunkowości z marca 2008 r. oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (...) z kwietnia 2008 r. Przedstawia powiązania między kontami księgi głównej a poszczególnymi wierszami bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu, jak również powiązania między klasyfikacją budżetową a poszczególnymi wierszami rachunku zysków i strat.Istotną zaletą tego opracowania jest płyta CD na której umieszczono w formacie Excel z możliwością edycji wzory bilansu z wykonania budżetu, wzory bilansu jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, wzory rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Wyliczenia w sprawozdaniach wykonywane są za pomocą formuł w Excelu.

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych ... Do 30 marca 2015 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2014 r.

Dane prezentowane są w formacie xls. 8c wspólna obsługa jednostek przez województwo ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust.

POWIĄZANE KSIĄŻKI