Prawo pracy

Prawo pracy - Teresa Liszcz | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Teresa Liszcz
WYMIAR
11,82 MB
NAZWA PLIKU
Prawo pracy.pdf
ISBN
5439570508985

OPIS

W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało wzbogacone o aneks zawierający omówienie przepisów wynikających z tzw. tarcz antykryzysowych, dotyczących m.in.:pracy zdalnej, możliwości przenoszenia pracowników samorządowych do innej pracy, redukcji zatrudnienia i wprowadzenia mniej korzystnych warunków pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, systemu i rozkładu czasu pracy, w tym równoważnego czasu pracy.Atutem książki są wyczerpujące odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich wnikliwa analiza uwzględniająca aktualne poglądy nauki prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz współczesne realia społeczne i gospodarcze.Adresaci: Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów prawa, a także – ze względu na przystępność wykładu – dla działaczy związkowych oraz pracodawców.

87 i art. 234 rozróżnia następujące, powszechnie obowiązujące źródła prawa: 1) konstytucja, 2) notyfikowane umowy międzynarodowe, 3) ustawy, Prawo pracy jest to jedna z gałęzi prawa obejmująca ogół norm i regulacji w zakresie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, która świadczona jest na rzecz drugiego podmiotu w sposób dobrowolny, osobiście i za odpowiednim wynagrodzeniem oraz inne stosunki nierozerwalnie związane ze stosunkami pracy. PRAWO PRACY Katarzyna Pietruszyńska Prawo pracy www.pip.gov.pl INFORMATOR DLA PRA CODAWCÓW Egzemplarz bezpłatny Broszura ta adresowana jest do kadry zarządzającej w dużych przedsiębiorstwach oraz do pracodawców w małych firmach.

Kodeksu Pracy. W przypadku niedopełnienia przez pracodawcę któregoś z obowiązków, pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz może domagać się odszkodowania w wysokości pensji za okres wypowiedzenia. Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawomocne skazanie za przestępstwo wykluczyło zatrudnienie skarżącego jako prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

POWIĄZANE KSIĄŻKI