Czas kwarantanny

Czas kwarantanny - Kazimierz Wolny-Zmorzyński | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Kazimierz Wolny-Zmorzyński
WYMIAR
3,5 MB
NAZWA PLIKU
Czas kwarantanny.pdf
ISBN
3955778863693

OPIS

„Kolejna powieść Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego jest dziełem wyjątkowym zarówno w wymiarze literackim, jak i aksjologicznym. Rozpoznawalna i uznana fraza literacka Wolnego-Zmorzyńskiego zachwyca bogactwem treści, budzi emocje, zmusza do refleksji. Uświadamia czytelnikowi, że koronawirus może spowodować kryzys i zmierzch cywilizacji euroatlantyckiej budowanej od kilkuset lat. Autor, podobnie jak Seneka w swojej metaforze klifu, wskazuje, że bogactwo rośnie powoli, a upadek przychodzi szybko. Wolny-Zmorzyński ? i to jest fascynujące w Jego powieści ? oferuje czytelnikowi szczepionkę na koronawirusa i wywołany przez nią kryzys. Szczepionką tą są wartości wyniesione z domu rodzinnego. One ? zdaniem Autora ? są jedynym fundamentem, który pozwala człowiekowi przetrwać wszelkie kryzysy. Przesłanie to stanowi o wyjątkowości powieści Wolnego-Zmorzyńskiego.”prof. dr hab. Tadeusz Kononiuk, Uniwersytet Warszawski„Powieść Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem od pierwszej do ostatniej strony. Autor umie ciekawie opowiadać pięknym językiem o ważnych tematach. Nie poucza narodu i nie zbawia świata, dostarczając recept na jedynie słuszne postępowanie, niczego też nikomu nie obrzydza. Unika zarówno retoryki, jak i dydaktyki, ale jego wizja świata zawiera w sobie dojrzałą mądrość wypływającą z osobistych doświadczeń i przemyśleń. Szacunek dla tradycji nie pociąga za sobą w „Czasie Kwarantanny” bezwzględnej negacji współczesności. Próby rozumienia, analityczna dociekliwość zachowań bohaterów nie prowadzą do jednoznacznych ocen, lecz owocują empatią i współczuciem. I o to chodzi przecież w dobrej literaturze.” prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, Uniwersytet Wrocławski

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania ... Za okres trwania kwarantanny lub izolacji pracownikowi przysługuje, na ogólnych zasadach, wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 80% podstawy (33 lub 14 dni w roku narastająco), zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby je otrzymać, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego o kwarantannie lub objęciu izolacją domową do pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (to ostatnie dotyczy osób samozatrudnionych). Krótsza kwarantanna. Wiemy już na pewno, że od teraz czeka nas krótsza kwarantanna (chodzi o sytuację gdy na przykład mieliśmy kontakt z kimś zakażonym albo nałożona na nas została obowiązkowa kwarantanna dla wracających z zagranicy, ale nie mamy objawów).

POWIĄZANE KSIĄŻKI