Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną

Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną - Joanna Wegner | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Joanna Wegner
WYMIAR
6,40 MB
NAZWA PLIKU
Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną.pdf
ISBN
8527645090141

OPIS

W publikacji opisano coraz bardziej popularną konstrukcję prawną jaką jest instytucja milczącego załatwienia sprawy, a w szczególności:cechy charakterystyczne postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawach mogących się zakończyć milcząco, czynności postępowania w sprawach załatwianych milcząco oraz przysługujące w tym zakresie środki prawne, prawo do odwołania i zaskarżenia w milczącym załatwieniu sprawy oraz jego sądowa kontrola, roszczenia cywilnoprawne oraz odpowiedzialność karna, porządkowa i dyscyplinarna funkcjonariuszy administracji wynikające z milczącego załatwienia sprawy.Tematyka ta została omówiona w ujęciu komparatystycznym, z szerokimi odniesieniami do praktyki stosowania prawa w Polsce oraz uwzględnieniem zagranicznych opracowań i orzecznictw.Adresaci:Książka przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej, adwokatów, radców prawnych, sędziów administracyjnych oraz sądów powszechnych. Zainteresuje też przedstawicieli nauki prawa o postępowaniu administracyjnym oraz nauki prawa administracyjnego.

4 ustawy o odpadach, art. 25j ustawy Prawo bankowe.

Zamieszczone w książce artykuły ukazują różnorakie aspekty „milczenia administracji traktowanego jako alternatywa dla tradycyjnych ... W k.p.a. uregulowano dwie postaci milczącego załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej, tj.

POWIĄZANE KSIĄŻKI