Wstęp do prawoznawstwa

Wstęp do prawoznawstwa - Lidia Rodak | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Lidia Rodak
WYMIAR
3,46 MB
NAZWA PLIKU
Wstęp do prawoznawstwa.pdf
ISBN
9957163511481

OPIS

W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Omówiono problematykę stanowienia i stosowania prawa, znaczenie wykładni prawa i argumentacji prawniczej w praktyce prawniczej, mechanizmy wpływające na treść finalnych rozstrzygnięć podejmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości. Autorzy wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, a także przedstawili sposoby powstawania prawa.W szóstym wydaniu publikacji rozbudowano rozważania dotyczące m.in.:adresatów przepisów prawa, faktów prawnych, podziału norm na zasady i reguły, doktryny pasywizmu i aktywizmu sędziowskiego.Ponadto uaktualniono rozważania dotyczące prawa europejskiego oraz etyki zawodów prawniczych oraz dodano nowe zakończenie. Podręcznik cechuje krytyczne podejście do przedstawianych zagadnień, ich bogata dokumentacja oraz wykazywanie zależności różnych koncepcji od przyjmowanych założeń wartościujących. Do zalet pracy należą jasny i zrozumiały język, przejrzysty układ materiału oraz ilustrowanie omawianych problemów umiejętnie dobranymi przykładami. Analiza kwestii omawianych w książce została dokonana w kontekście obowiązujących przepisów prawa i praktyki orzeczniczej.Adresaci:Opracowanie jest przeznaczone dla studentów wydziałów prawa, administracji, stosunków międzynarodowych, finansów oraz marketingu i zarządzania. Zainteresuje także praktyków prawa oraz osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka aktów prawnych oraz wspólnoty prawniczej, a przede wszystkim zrozumieć prawidłowości rządzące procesami stanowienia i stosowania prawa.

Ustawa - akt normatywny, ustalający normy generalne i abstrakcyjne, uchwalony przez parlament w szczególnym trybie, o nieograniczonym zakresie przedmioto-wym, i najwyższej po konstytucji, mocy prawnej. Można wyróżnić pewne cechy tego aktu: WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA K L A U D I A G A C Z O Ł K a t e d r a T e o r i i i F i l o z o f i i P r a w a norma postępowania jako wyrażenie języka Wstęp do prawoznawstwa dr Tatiana Chauvin adiunkt Uniwersytetu Warszawskiego prof.

Opracowanie zawiera podział na trzy części: poświęconą naukom prawnym, omawiającą prawo pojmowane jako system norm oraz; prezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa. Wstęp do prawoznawstwa Agnieszka Bielska-Brodziak, Iwona Bogucka, Józef Nowacki, Lidia Rodak, Sławomir Tkacz, Zygmunt Tobor, Aleksandra Wentkowska W podręczniku zaprezentowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny. Wstęp do prawoznawstwa - Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek na Allegro.pl - Zróżnicowany zbiór ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdź i znajdź to, czego szukasz! Wstęp do prawoznawstwa g 26.indd 2-3 06/10/20 09:47.

POWIĄZANE KSIĄŻKI