Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia - Magdalena Porzeżyńska | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Magdalena Porzeżyńska
WYMIAR
12,3 MB
NAZWA PLIKU
Podatki i składki z tytułu zatrudnienia.pdf
ISBN
1179554718999

OPIS

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.W publikacji omówiono m.in.:kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych, istotę podatków i składek jako danin publicznych, różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń, zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych, odpowiedzialność za podatki i składki, charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.

Książki i inne produkty w niskich cenach w księgarni internetowej czytam.pl. Niania samodzielnie musi rozliczyć zaliczki na podatek, nie dostaje z tytułu umowy PIT-11, a rodzic nie przygotowuje PIT-4R. Pozostaje natomiast płatnikiem składek, w których partycypują w częściach niania (składki pobierane z kwoty brutto) i rodzic. Umowa zlecenia z wynagrodzeniem niższym niż 200 zł miesięcznie - składki i podatek.

Jak dokładnie robi się rozliczenie wynagrodzenia do wypłaty? Jeżeli zatrudnione osoby z tytułu odbywanych wyjazdów służbowych uzyskują należności „delegacyjne" w kwotach wyższych niż wynika to z rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r., wówczas od ewentualnych nadwyżek należy naliczyć składki ZUS (i podatek). Pracodawca opłaca składki do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, przy czym ma możliwość wpłacenia dodatkowej kwoty wynoszącej maksymalnie 2,5% pensji pracowniczej. Państwo opłaca zaś coroczną składkę w wysokości 240 zł, przy czym pierwsza jest nieco wyższa i wynosi dokładnie 250 zł. Podatki i składki z tytułu zatrudnienia 2020 wydanie 1 .

POWIĄZANE KSIĄŻKI