Podatki i składki z tytułu zatrudnienia

Podatki i składki z tytułu zatrudnienia - Magdalena Porzeżyńska | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Magdalena Porzeżyńska
WYMIAR
6,6 MB
NAZWA PLIKU
Podatki i składki z tytułu zatrudnienia.pdf
ISBN
4616371098268

OPIS

W książce przedstawiono zagadnienia prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych i innych dziedzin związane z obciążeniami daninowymi wynikającymi z zatrudnienia. Uwzględniono problematykę podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.W publikacji omówiono m.in.:kwestie związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych oraz dobrowolnych form zabezpieczenia zatrudnionych, istotę podatków i składek jako danin publicznych, różne formy zatrudnienia w kontekście zagadnienia źródeł przychodów i tytułów ubezpieczeń, zasady ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania dla poszczególnych źródeł przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od dochodu w celu ustalenia podstawy obliczenia zaliczki na podatek lub podatku, pomniejszanych o część stosownie ustalonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, właściwość opodatkowania pracowników transgranicznych, odpowiedzialność za podatki i składki, charakterystykę administracji skarbowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z którymi może kontaktować się zatrudniony lub zatrudniający.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, pracowników biur rachunkowych i działów zasobów ludzkich, ekonomistów, księgowych, menedżerów, przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów.

Podatki, finanse i rachunkowość ... Podatki i składki z tytułu zatrudnienia Hanna Litwińczuk, Dorota Dzienisiuk, Maria Supera-Markowska, Anna Dubowik, Magdalena Porzeżyńska, Diana Bożek, Andrzej Szybkie 53,60 zł - Osoba, która jednocześnie prowadzi własny biznes i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może z tytułu działalności opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem, że jej wynagrodzenie z etatu jest równe co najmniej płacy minimalnej. - wyjaśnia Katarzyna Biel z wFirma.pl, rozbudowanego serwisu do prowadzenia księgowości online dedykowanego dla mikro i małych przedsiębiorców. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika zależy od wielu czynników.

Prowadzę mały zakład usługowy. Planuję zatrudnić na umowę-zlecenie osobę do sprzątania magazynu na 4 godziny, raz w tygodniu.

POWIĄZANE KSIĄŻKI