Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - Dorota Dąbek | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Dorota Dąbek
WYMIAR
10,72 MB
NAZWA PLIKU
Prawo miejscowe.pdf
ISBN
1406448748704

OPIS

Książka stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących prawa miejscowego w polskim porządku prawnym. W publikacji omówiono m.in.:podstawy prawne aktów prawa miejscowego i ich pozycję w hierarchii źródeł prawa, cechy aktów prawa miejscowego, ich rodzaje oraz warunki legalności, procedurę stanowienia prawa miejscowego oraz wymogi techniki prawodawczej, skutki niezgodności z prawem aktów prawa miejscowego oraz bezczynności prawodawczej, zasady sprawowania nadzoru i sądowej kontroli nad prawem miejscowym.W książce przystępnie wyjaśniono, opierając się na ustaleniach doktryny i aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych, zawiłości procedury stanowienia aktów prawa miejscowego oraz wskazano najczęściej popełniane błędy dotyczące m.in.:rodzaju podstaw prawnych oraz zakresu samodzielności prawotwórczej w stanowieniu prawa miejscowego, właściwości podmiotów wyposażonych w kompetencje prawotwórcze, wymogów procedury uchwałodawczej, opiniowania i uzgadniania oraz techniki prawodawczej.Trzecie wydanie książki zmieniono w stosunku do poprzedniego, zmodyfikowano układ tekstu i kolejność analizowanych zagadnień, dzięki czemu wywód jest bardziej przejrzysty. Zaktualizowano stan normatywny, a także wzbogacono tekst o najnowsze orzecznictwo polskich sądów administracyjnych i dorobek doktryny. Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa, doradców podatkowych, pracowników administracji, wykładowców akademickich oraz studentów wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów ekonomicznych.

(D. Dąbek Prawo miejscowe Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s.

Prawo miejscowe po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. i reformie ustrojowej państwa z lat 1998-1999 |str.

POWIĄZANE KSIĄŻKI