Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem

Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem - Tomasz Lewandowski | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Tomasz Lewandowski
WYMIAR
12,53 MB
NAZWA PLIKU
Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem.pdf
ISBN
5156873634875

OPIS

Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i przysługującymi im uprawnieniami. Zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące czasu pracy oraz wynagrodzenia w okresie epidemii. Porusza problem pracy zdalnej pracowników samorządowych w kontekście obowiązku zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.Autorzy koncentrują się na takich zagadnieniach jak:wynagrodzenie za pracę, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – „trzynastka”, nagrody i premie, dodatek za wieloletnią pracę; czas pracy z uwzględnieniem świadczenia pracy zdalnej, pracy w godzinach nadliczbowych i w podróży służbowej oraz prawo do urlopu, w ramach którego omówiono wszystkie rodzaje urlopów z jakich może skorzystać pracownik samorządowy.Adresaci:Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz pracowników działów kadr zajmujących się prezentowaną tematyką.

Poruszone są tam takie kwestie, jak wynagrodzenie, odprawa emerytalna, odprawa związana z przejściem na rentę, nagroda jubileuszowa. Pracownik samorządowy musi się liczyć również z koniecznością składania oświadczeń majątkowych i niepodejmowania działalności mogącej wpłynąć na jego bezstronność. Jednocześnie osoby zatrudnione w samorządzie terytorialnym mają jasno określone uprawnienia co do wynagrodzenia. Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników - formalności.

Nawiązanie z pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie umowy o pracę stosunku pracy i zmiana tego stosunku pracy (11 - 23) Rozdział 3. Obowiązki pracownika samorządowego (24 - 35) Rozdział 4.

POWIĄZANE KSIĄŻKI