Projektowanie systemów premiowych

Projektowanie systemów premiowych - Robert Manikowski | Wmfra.org Z przyjemnością przedstawiamy książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia, autorstwa Mauro Bonazziego. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 lub jakimkolwiek innym możliwym formacie wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Robert Manikowski
WYMIAR
10,29 MB
NAZWA PLIKU
Projektowanie systemów premiowych.pdf
ISBN
2044338003518

OPIS

Nie ma drugiego takiego narzędzia w obszarze HR, które byłoby tak ważnym elementem oddziaływania na pracownika, a z drugiej strony użyte niewłaściwie lub niewłaściwie zaprojektowane mogłoby przynieść duże szkody i niepowetowane straty dla organizacji.Celem publikacji jest zaprezentowanie schematu pozwalającego na samodzielne skonstruowanie lub przynajmniej świadome uczestnictwo w projektowaniu systemu premiowego. Ma ona za zadanie pomóc czytelnikom w zrozumieniu, jak działają mechanizmy premiowe i jak ich właściwa budowa pozwoli wzmocnić motywację pracowników, chroniąc interesy firmy. Konstrukcja książki i punkt widzenia przyjęty w trakcie pisania ustawiają czytelnika w pozycji osoby zarządzającej, szefa HR, osoby odpowiedzialnej za projektowanie systemu. Szczegółowo omówiono w niej m.in.:funkcje systemu premiowego, rodzaje systemów wynagrodzeń, relacje między premią a płacą zasadniczą, premie indywidualne i premie zespołowe, grupy premiowe, krzywe premiowe, częstotliwość i wysokość wypłacanej premii, wybrane mechanizmy premiowe, analizy wykonalności projektowanego systemu premiowego, zasady projektowania systemów premiowych w praktyce.Adresaci: Publikacja ta jest jedną z nielicznych polskojęzycznych pozycji dotyczących zagadnień projektowania systemów premiowych. Może zatem stanowić cenną inspirację dla osób, które samodzielnie zamierzają skonstruować system premiowy, zarządzają takim systemem, wprowadzają modyfikacje i analizują jego efektywność.

Może zatem stanowić cenną inspirację dla osób, które samodzielnie zamierzają skonstruować system premiowy, zarządzają takim systemem, wprowadzają modyfikacje i analizują jego efektywność. Projektowanie systemów premiowych Jednym z najważniejszych zadań stojących przed managerem jest motywowanie podległego mu zespołu. Poza umiejętnościami osobistymi, organizacja winna wspomóc swojego managera dając mu jako narzędzie skutecznie działający system motywacyjny. - grupy premiowe, - krzywe premiowe, - częstotliwość i wysokość wypłacanej premii, - wybrane mechanizmy premiowe, - analizy wykonalności projektowanego systemu premiowego, - zasady projektowania systemów premiowych w praktyce. zasady projektowania systemów premiowych w praktyce.

Pełni on rolę zarówno motywacyjną, (co oczywiste, nic tak skutecznie nie motywuje pracowników, jak w regularnych okresach i odpowiedniej wysokości przyznawana premia), buforową oraz komunikacyjną. Nie ma drugiego takiego narzędzia w obszarze HR, które byłoby tak ważnym elementem oddziaływania na pracownika, a z drugiej strony użyte niewłaściwie lub niewłaściwie zaprojektowane mogłoby przynieść duże szkody i niepowetowane straty dla organizacji. Celem publikacji jest zaprezentowanie schematu pozwalającego na samodzielne skonstruowanie lub przynajmniej świadome ... zasady projektowania systemów premiowych w praktyce.

POWIĄZANE KSIĄŻKI