Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej - praca zbiorowa | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
6,84 MB
NAZWA PLIKU
Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej.pdf
ISBN
9642510263221

OPIS

Przemiany demokratyczne, jakie miały miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie lat 80. i 90.XX stulecia, wpłynęły zasadniczo na oblicze nie tylko regionu, ale i świata, oddziałując na porządek wewnętrzny każdego z państw bloku wschodniego z jednej strony oraz kończąc zimnowojenny podział świata z drugiej. Demokratyzacja w rejonie środkowoeuropejskim doprowadziła tym samym do fundamentalnych i wieloaspektowych przeobrażeń politycznych, gospodarczych oraz społecznych, redefiniując cele polityki państw europejskich i pozaeuropejskich, zmieniając dynamikę i kierunki relacji na arenie międzynarodowej, prowadząc do powstania nowych graczy politycznych, przekształcając sferę świadomościową społeczeństw, a także wywierając wpływ w obszarze zarówno nadziei, jak i obaw w odniesieniu do wyzwań przyszłości. Znaczenie przemian demokratycznych Europy Środkowo ? Wschodniej w wymiarze indywidualnym i zbiorowym jest w związku z tym niepodważalne. (...)

Polska na tle państw regionu 2020 ISBN:9788366264472 - Książki - Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne - Socjologia. Społeczeństwo.

rocznicy przemian demokratycznych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Prezydent Lech Wałęsa i Leszek Balcerowicz odwiedzą Waszyngton na zaproszenie wiodącej amerykańskiej fundacji wspierającej rozwój demokracji na świecie - National Endowment for Democracy (NED), aby wspólnie uczcić rocznicę transformacji w Polsce. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek w rocznicę powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego przypomniał, że to Polska zapoczątkowała przemiany demokratyczne w krajach Europy ... UPADEK KOMUNIZMU W EUROPIE ? JESIEŃ NARODÓW Jesień Ludów to wydarzenia, które przypadły pod koniec 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej, związane z obaleniem ustroju komunistycznego w krajach tej części świata. Jesień Narodów zamknęła kilkuletni proces rozpadu porządku jałtańskiego w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś ogół przemian do 1991 roku spowodował przede ... Omów przemiany demokratyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zwanej popularnie Jesienią Ludów.

POWIĄZANE KSIĄŻKI