Post i moderna

Post i moderna - Włodzimierz Dulemba | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Włodzimierz Dulemba
WYMIAR
9,16 MB
NAZWA PLIKU
Post i moderna.pdf
ISBN
4065486506265

OPIS

Tomik Włodzimierza Dulemby o przewrotnym opartym na grze słów tytule Post i moderna różni się od jego wcześniejszych zbiorów, gdyż ? tym razem krakowski poeta wykroczył poza konwencje liryczne ? wyznania, dialogu czy ironicznej niezgody, poszerzył spectrum stylów, przeniósł w obszar literatury obrazy i techniki filmowe, mocniej, niż dotychczas, ujawnił postawę kpiącą, sięgając nawet po narzędzia satyry. Oczywiście nie należy przyjmować, iż Dulemba radykalnie zerwał z uprawianymi sposobami poezjowania, porzucił rozpoznawalne artystyczne tropy. Myślałbym raczej o przesunięciu akcentów.Stylizacja biblijna, dykcja modlitewna, ton psalmiczny ? wraz z dogłębnie przyswojonymi realiami kultury Księgi ? odsyłają czytelnika do poematu pasyjnego Włodzimierza Dulemby Krzyż, natomiast w błogosławieństwach i etiudach z omawianego zbioru rozpoznawalne są doświadczenia dramaturga. Z kolei w utworach posiłkujących się wpadającym w ucho rytmem ujawnia się sztuka układania piosenek oraz literacka umiejętność tworzenia wierszy dla dzieci. Włodzimierz Dulemba nie jest w tych rodzajach ekspresji debiutantem, przeciwnie, ma na swoim artystycznym koncie sporo sukcesów i doświadczeń./ z posłowia Wojciecha Ligęzy

For more free coverage of the coronavirus pandemic, ... In Moderna's trial, 30,000 people were ... Postmodernism is "post" because it is denies the existence of any ultimate principles, and it lacks the optimism of there being a scientific, philosophical, or religious truth which will explain ... One of the main differences between them is that the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines require two shots given several weeks apart, while the Johnson & Johnson vaccine is a single shot, which ... Discover the most collected and trending Post-Modern music.

Whether the ship is sinking or not, is just a matter of your truth versus mine. Single doses of the Pfizer and Moderna vaccines are more than 92 percent effective in preventing COVID-19 illness after two weeks, Canadian researchers are saying. The FDA's own data show that a ... CMO Tal Zaks bids Mod­er­na a sur­prise adieu as biotech projects $18.4B in rev­enue, plots post-Covid ex­pan­sion UP­DAT­ED: Mer­ck pulls Keytru­da in SCLC af­ter ac­cel­er­at­ed nod. Modern art, he says, is emblematic of a sublime sensibility, that is, a sensibility that there is something non-presentable demanding to be put into sensible form and yet overwhelms all attempts to do so.

POWIĄZANE KSIĄŻKI