Między erosem a agape

Między erosem a agape - Mirosław Piechowiak | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Mirosław Piechowiak
WYMIAR
9,71 MB
NAZWA PLIKU
Między erosem a agape.pdf
ISBN
1235778280668

OPIS

Przedmiotem książki Między Erosem i Agape są relacje partnerskie człowieka, zwłaszcza te wynikające z potrzeb seksualnych i emocjonalnych. Poruszana problematyka oscyluje pod względem metodologicznym pomiędzy przyziemną sferą zmysłowości a subtelnym uczuciem miłości. Treściowy i metodyczny wachlarz prezentowanej tytułowej problematyki jest szeroki — autor nie stroni zarówno od ukazywania teorii opartych na anatomii czy fizjologii cielesnej, jak też sięga, z drugiej strony, po konteksty kulturowe

Oprawa , liczba stron 208. Między erosem a agape (Mirosław Piechowiak). ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 5,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź > 1 Józef Drewniok* Miêdzy erosem a agape Pytania o to, czym jest p³ciowoœæ i jaki wp³yw ma okreœlony sposób jej prze ywania na ycie jednostek i spo³eczeñstw, stanowi¹ jedno z centralnych zagadnieñ wspó³czesnej debaty publicznej Nieod³¹cznym elementem tego, co mo na by nazwaæ wspó³czesn¹ kultur¹, jest pewnego rodzaju ubóstwienie ludzkiego cia³a. Miłość „agape" jest pojęciem najczęściej występującym w Piśmie świętym.

Co to jest agape? Agape to jedno z określeń miłości. Oprócz niego istnieje jeszcze kilka, między innymi eros, storge oraz philia, ale mają one nieco inne znaczenie.Storge odnosi się do miłości wynikającej z przynależności. Te określenia to eros, filia, storge i agape.

POWIĄZANE KSIĄŻKI