Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii - Maciej Pletnia | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Maciej Pletnia
WYMIAR
5,90 MB
NAZWA PLIKU
Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii.pdf
ISBN
2741961231690

OPIS

Niniejsza książka dotyczy wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest rola owej pamięci w budowaniu współczesnej tożsamości Japończyków.Zastosowana w pracy metodologia czerpie z dorobku antropologii symbolicznej oraz socjologii kulturowej. Zarówno dzięki wykorzystaniu licznych materiałów źródłowych, jak i profesjonalnemu i kompleksowemu podejściu teoretycznemu stanowi ona nowatorskie ujęcie kwestii pamięci zbiorowej we współczesnej Japonii.Obszerna praca (…) Macieja Pletni jest rezultatem analiz i interpretacji japońskich źródeł medialnych, muzealnych i edukacyjnych dotyczących przedstawiania historii wojen prowadzonych przez Japonię w XX w. Wykorzystano w niej bogatą anglojęzyczną literaturę przedmiotu oraz opracowania metodologiczne z zakresu kulturoznawstwa (…). Stanowi ona poważne osiągnięcie badawcze, na które składa się przede wszystkim analiza i interpretacja programów i podręczników do historii współczesnej Japonii, muzeów historii oraz publikacji prasowych dokumentujących pamięć zbiorową o wojnie prowadzonej przez armię japońską przeciw Chinom i Stanom Zjednoczonym na Pacyfiku. Wyniki oryginalnych badań są poprzedzone profesjonalnym studium metodologicznym z zakresu kulturoznawstwa, w tym zwłaszcza teorii pamięci zbiorowej.prof. zw. dr hab. Mikołaj Melanowicz, Uniwersytet Warszawski

strony: 397 Książka Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii pochodzi z wydawnictwa Universitas. Autorem książki jest Maciej Pletnia.

Jej wymiary to 165x240. Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii jest publikacją o charakterze naukowym. Autor swój wywód rozpoczyna wstępem zarysowującym kluczowe pytania oraz tezy badawcze, zaś główne rozważania dzieli na cztery rozdziały, opatrzone zakończeniem podsumowującym najważniejsze spostrzeżenia i wnioski oraz bibliografią. Ebook - Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii - Maciej Pletnia.

POWIĄZANE KSIĄŻKI