Prawo przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców - Karolina Karpus | Wmfra.org Przeczytaj książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w Twojej przeglądarce. Pobierz książkę One Day Creatures. Grecy i tajemnica istnienia w formacie PDF, TXT, FB2 na Twoim smartfonie. I wiele więcej wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Karolina Karpus
WYMIAR
11,48 MB
NAZWA PLIKU
Prawo przedsiębiorców.pdf
ISBN
7404238380886

OPIS

Książka zawiera pogłębioną analizę najistotniejszych zagadnień odnoszących się do publicznoprawnych aspektów działalności gospodarczej.Prawo przedsiębiorców to publikacja w całości poświęcona nowym regulacjom prawnym zawartym w uchwalonych w dniu 6 marca 2018 r. ustawach:Prawo przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.Pakiet tych ustaw został określony mianem „Konstytucja Biznesu”. Stanowi on kompleksowe podstawy prawne dla relacji państwa wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Autorzy podejmują rozważania nad nowymi rozwiązaniami prawnymi z jednoczesnym podkreśleniem znaczenia stabilności otoczenia prawnego życia gospodarczego.W książce znajdziesz m.in. omówienie:zasad ogólnych prawa przedsiębiorców, domniemań prawnych uregulowanych w ustawie Prawo przedsiębiorców oraz urzędowych interpretacji; mechanizmów prawnej reglamentacji działalności gospodarczej, m.in.:podstawy reglamentacji działalności gospodarczej, koncesja jako prawna forma reglamentacji działalności gospodarczej, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej oraz cechy szczególnej działalności regulowanej;szczegółowych rozwiązań prawnych, np.:zawieszenie działalności gospodarczej, kontrola przedsiębiorców, ochrona przedsiębiorców oraz charakterystyczne dla systemu prawa przedsiębiorców instytucje (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rzecznik Praw Przedsiębiorców).Publikacja z jednej strony stanowi kompendium wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych prawa przedsiębiorców, z drugiej natomiast skłania do refleksji i dyskusji nad przyjętymi przez ustawodawcę rozwiązaniami oraz perspektywami ich praktycznego zastosowania.Adresaci:Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się obsługą przedsiębiorców, ekonomistów i księgowych oraz przedsiębiorców wszystkich branż. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, administracji i ekonomii.

- Prawo przedsiębiorców. To właśnie w niej pojawiło się nowe rozwiązanie, jakim jest prawo do błędu.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 2. Art.

POWIĄZANE KSIĄŻKI