Świadek koronny

Świadek koronny - Zuzanna Szulc | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
Zuzanna Szulc
WYMIAR
12,81 MB
NAZWA PLIKU
Świadek koronny.pdf
ISBN
9697711630955

OPIS

Historia przełomu lat 90 i 00. Jedyny świadek koronny związany z królem spirytusu w niezwykłej rozmowie z dziennikarzami.

Instrumenty weryfikacji zeznań składanych przez świadków koronnych oraz podejrzanych, ubiegających się o przyznanie im statusu świadka koronnego Świadek koronny w Polsce - liczby i statystyki Choć z uwagi na dyskretny charakter tego typu postępowań, statystyk nie można traktować jako pełnych i wyczerpujących, to z ujawnionych danych wynika, iż w latach od wejścia w życie Ustawy - czyli 1998 roku do roku 2014 w postępowaniach dopuszczono w Polsce 111 świadków koronnych. Doktor Wezół, niespodziewanie zostaje doceniony w Lublinie i dostaje fantastyczną ofertę zatrudnienia w prestiżowej klinice. Niestety, ekstatyczną radość tłumi powoli nabrzmiewająca refleksja, co by na tej zamianie stracił.

Zgodził się złożyć zeznania obciążające czołowych członków mafii pruszkowskiej i stał się najpilniej strzeżonym świadkiem koronnym w Polsce. Dziennikarz śledczy Marcin Kruk (Paweł Małaszyński) namawia go na ... Świadek koronny to przestępca, któremu w zamian za zeznawanie przeciwko innym przestępcom, zostaną darowane przestępstwa, które sam popełnił.

POWIĄZANE KSIĄŻKI