Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000

Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000 - praca zbiorowa | Wmfra.org PDF, TXT, FB2. ePUB. MOBI. Książka została napisana w 2021 roku. Poszukaj książki wmfra.org.

INFORMACJA

AUTOR
praca zbiorowa
WYMIAR
11,98 MB
NAZWA PLIKU
Puszcza Białowieska i okolice. Mapa turystyczna w skali 1:50 000.pdf
ISBN
1649234885537

OPIS

Dokładna i aktualna mapa obszaru Puszczy Białowieskiej. Publikacja zawiera dodatkowo plan Białowieży.Dzisiejsza Puszcza Białowieska to rozległy kompleks leśny o powierzchni 150'000 ha, podzielony granicą państwową na część polską oraz białoruską. Dzięki szczególnemu biegowi historii, kompleks ten ostał się działalności człowieka i - co ważne - w wielu fragmentach zachowały się lasy naturalne o cechach lasu pierwotnego, a więc odpowiada polskiej nazwie „puszcza”. Od innych kompleksów leśnych w Polsce, Puszcza Białowieska różni się małym rozczłonkowaniem oraz niewielką ilością enklaw i polan wewnątrz lasu. Na największej z nich – Polanie Białowieskiej, położona jest wieś Białowieża.Cała polska część Puszczy uczestniczy w światowym projekcie badawczym UNESCO jako rezerwat biosfery, a także jest włączona do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk i Specjalny Obszar Ochrony Ptaków. Zachodnia część Puszczy jest zarządzana przez Białowieski Park Narodowy. Wschodnia część Puszczy Białowieskiej wraz z terenami przyległymi tworzy Państwowy Park Narodowy „Bieławieżskaja Puszcza”, w którym wydzielono strefy o różnym reżimie ochronnym: ochrony ścisłej, regulowanego użytkowania, masowej turystyki i rekreacji oraz gospodarczą.Najnowsze wydanie mapy uwzględnia także udostępnioną do zwiedzania w ruchu bezwizowym białoruską część Puszczy Białowieskiej. Na rewersie mapy pokazano sugerowaną trasę zwiedzania i warunki przekroczenia granicy. Całość uzupełnia informator z opisami i zdjęciami.

Komplet zawiera kieszonkowy przewodnik po Puszczy Białowieskiej autorstwa Czesława Okołowa oraz dokładną i aktualną mapę turystyczną Puszczy Białowieskiej w skali 1:50 000 w wersji laminowanej, najnowsze wydanie. Mapa w wersji językowej polsko-angielskiej. Puszcza Białowieska (The Białowieża Forest, Das Białowieża Urwald) Mapa Turystyczna w skali 1:50 000, Wyd.

Laminowana mapa turystyczna w skali 1:50 000 eBook OPIS. Dokładna i aktualna mapa obszaru Puszczy Białowieskiej.

POWIĄZANE KSIĄŻKI